duminică, 29 martie 2015

Jurnal CXV – Note despre durereMotto: "A suferi înseamnă a produce cunoaștere." (E. Cioran - Gânduri sugrumate)

Durerea este un semn al lipsei de echilibru (Noica), (al prezenţei vreunei ameninţări sau al vreunei disfuncționalități, etc…). Până la creștinism durerea – cu scopul de obținere a progresului (pașnic - prin producție sau agresiv - prin luare în stăpânire) – era pentru cei ce dețineau puterea o datorie îndeplinită cu indiferenţă, iar pentru cei ce o resimțeau un dat inevitabil primit cu resemnare. Durerea era o lege naturală pe care nici asupritorii şi nici asupriții nu o contestau; era ecoul forțelor ce guvernau culturile (şi chiar măsura acestor forţe); şi, în cele din urmă, simplificând, era modalitatea principală prin care culturile se manifestau (își impuneau valorile şi ierarhiile, își lărgeau spațialitatea şi își câștigau noi membri – în mai toate culturile inițierea se face printr-o forma de umilință/durere). Abia în creștinism rolul durerii s-a schimbat; el a trecut dintr-un principiul exterior de raportare la lume, la unul interior. Pe lângă funcția sa epistemologică – aceea de a crea stări mentale de alertă şi de concentrare ca urmare cunoașterii (nu numai senzoriale, ci şi afective) asupra  lumii, ea a căpătat şi o funcție ontologică. Durerea a stimulat devenirea în lumea pe care o dezvăluia – „așezarea în echilibrul cel adevărat” (Noica), iar cultura occidentală (chiar şi dincolo de creștinism) i-a recunoscut beneficiile active:
-       în plan senzorial ea aduce vindecarea (principiu recunoscut în medicină) sau dezvoltarea (principiul „No pain, no gain” aplicat de atleți)
-       în plan mistic – aduce mântuirea,
-       în plan rațional – aduce, rezolvarea (dacă durerea poate fi acceptată ca mod de rezolvare al fundăturilor etice sau dacă puteam accepta că aporiile „dor”),
-       în plan creativ – aduce inspirația (acceptând teoria sublimării dăruită de Freud), iar

-       în plan afectiv – aduce/întreține iubirea (să nu uităm adevărul fundamental ce stă în spatele afirmației: dacă iubirea nu doare, ea trece).

duminică, 22 martie 2015

Aforism VI

Calea de la simplu la complex este un proces simplu; calea de la complex la simplu este un proces complex.

The path from the simple to the complex is a simple process; the path from complex to simple is complex process.


Der Weg vom Einfachen zum Komplexen ist ein einfacher Prozess; Der Weg vom Komplexen zu Einfachen ist komplexer Prozess.

sâmbătă, 21 martie 2015

Aforism V

Destinul nu este nici bunăvoinţa divinităţii, nici teroarea hazardului, nici răsplata pentru o viaţă anterioară; Destinul este făcut de oameni, de inteligenţa cu care ştiu să manipuleze circumstanţele, de voinţa lor şi de curajul cu care înfruntă cele mai mari forţe din interiorul lor: iubirea şi moartea.