miercuri, 26 februarie 2014

Fragmente Jurnal CI - Formele opiniilor epistemologice
Câteva considerații privind forma limbajului epistemologic. În finalul articolului (Fragmente Jurnal XXXVIII – Despre cunoaștere (continuare) - inspirat de lectura unei cărţi scrise de Bertrand Russell treceam în revistă cele 3 forme (atomare) – propuse! – de opinii. Revizuiesc(/clarific) aici acel pasaj, urmând ca pe viitor să continui cercetările în acest domeniu (prin lecturi din Gottlob Frege, L. W. şi Bertrand Russell şi prin reflecţie).


-       Opinie atomară Subiect – Predicat.  Prin astfel de opinii se atribuie proprietăţi (operaţia de atribuire) sau se precizează relaţiile unor obiecte (subiecte) (opinie de relaţionare/legătură).
o    Opinie atomară de atribuire. Ex.: Calul este maro. Există mai multe moduri echivalente de a interpreta aceasta propoziţie (epistemologic). Una dintre ele ar fi următoarea: obiectul denumit cal primeşte încă o proprietate şi îşi păstrează în continuare denumirea de cal (tot aşa de bine noul obiect format se poate numi cal-maro). Se pune însă întrebarea: ce este maro? Daca ne-am obişnuit deja cu modul de a interpreta aceste tipuri de întrebări putem răspunde repede: maro este numele unei proprietăţi (obţinut prin simplificare/abstractizare), deci – în cele din urmă – a unui obiect.  Când spunem: Calul este maro, putem înţelege de pildă că spunem: calul aparţine (prin comparaţie) (şi) grupului de obiecte care au proprietatea maro (grup obţinut prin asociere). Şi tot atât de bine putem înţelege faptul că există un obiect la intersecţia grupului de obiecte ce au proprietăţi de cai cu grupul de obiecte ce au proprietatea maro.
    Mai există aici o distincţie care trebuie făcută, distincţie pe care o preluăm – inclusiv ca terminologie – de la Kant: opinia atomară de atribuire poate fi analitică daca deja proprietatea este inclusă printre proprietăţile obiectului sau, dimpotrivă, sintetică daca proprietatea nu este inclusă printre proprietăţile obiectului. În cazul nostru, dacă în definiţia calului, aşa cum o înţelegem noi, este inclusă şi proprietatea de a fi maro, avem de-a face cu o opinie atomară sintetică de atribuire; altfel, opinia este una atomara sintetica de atribuire.


o    Opinie atomară de relaţionare/legătură. Ex : Calul aleargă. Prin această opinie înţelegem că există o relaţie (activă) ce modifică una dintre proprietăţile calului (starea sa/locaţia sa). Notă : Suntem nevoiţi să lăsăm la o parte înţelesurile relaţionale/calitative ale verbului aleargă. „Aleargă” spune ceva şi despre modul în care calul îşi modifică starea (în acest caz în raport cu el însăşi, cu alte tipuri de modificări de stare/locaţie pe care le cunoaşte subiectul sau cu alte obiecte ce îşi modifică şi ele la rândul lor starea/locaţia). Păstrând înţelesul putem spune: Calul se mişcă foarte repede. Astfel acest verb – a alerga -  poate stabili şi o relaţie pasivă a calului cu exteriorul. În cazul acestui « joc » de limbaj apar mai multe subiecte (vezi Opinie atomară Multi-Subiect – Predicat).
     Este valabilă şi aici distincţia între opiniile sintetice şi cele analitice operată mai devreme, câtă vreme limbajul permite ca într-o definiţie să fie incluse nu numai proprietăţi, ci şi relaţiile lor. (Notăm pe marginea acestui subiect – cu promisiunea că vom reveni – faptul că (toate) obiectele lumii cunoscute au – vrând-nevrând – pentru noi o utilitate, înţelegând prin aceasta că le evidenţiem şi apoi le denumim (şi) în funcţie de relaţia/relaţiile stabilite cu subiectul cunoaşterii. După cum susţine M. Heidegger, obiectele lumii sunt mai întâi Zuhandenes (« ceva-la-îndemână-în-vederea-utilizării ») şi nu Vorhandenes (« ceva-simplu-prezent-în-vederea-contemplării ») ; obiectele lumii – atenţie : obiectele numite! - au ca relaţie – utilitatea lor activă sau ca atribut – utilitatea lor potenţială. De altfel nu putem nega faptul ca interesul cunoaşterii noastre este unul de natura pragmatică si nu estetică. )


-       Opinie atomară Multi-Subiect – Predicat. În acest caz predicatul stabileşte o legătură între mai mulţi subiecţi.

-       Opiniile de tipul Subiect – Multi-Predicat, precum şi cele Multi-Subiect – Multi-Predicat sunt opinii compuse ce pot fi reduse la opinii atomare legate prin conectori logici. Aceste tipuri de opinii aparţin (deja) domeniului Logicii – nivelul imediat următor al limbajului. (Notă: Orice opinii inferate din alte opinii prin intermediul Logicii aparţin gândirii raţionale/cunoaşterii raţionale). 

(completat: 3.03.2014)

Niciun comentariu: