sâmbătă, 23 noiembrie 2013

Fragmente Jurnal XXXIX – Despre cunoaștere (rectificare)

Revin asupra noțiunii de proces ca obiect al lumii (şi asupra celei derivate: de opinie despre proces). Pentru simplificare o vom elimina, extinzând în schimb (sau clarificând) noțiunea de relație. În versiunea anterioară (XXXVIII) relația dintre caracteristicile entităților era de fapt o relație pasiva ce păstra caracteristicile entităților. Procesele în schimb sunt relații active ce (pot) modifica caracteristice entităților.

1.         Lumea este alcătuită din obiecte de diverse tipuri:

1.1.      entităţi (definite prin proprietăţi/caracteristici)
1.1.1.a) Suma proprietăţilor/caracteristicilor unei entităţi formează entitatea, sau, echivalent:
1.1.1.b) Entitatea este formată (doar) din caracteristicile sale.
1.1.1.1. Orice entitate are drept caracteristică granița.   
1.1.2. Mai multe entităţi unite prin relaţii pot forma o nouă entitate.
1.1.2.1. Mulţimile de entităţi sunt la rândul lor entităţi.

1.2.      relaţii (ce unesc proprietăţile a două sau mai multe entităţi).
1.2.1.   Oricărei caracteristici a unei entităţi îi corespunde o relaţie.
1.2.2.   Nu există proprietăţi ale entităţilor de sine stătătoare (fără o relaţie ataşată)
1.2.3 Relatiile sunt de doua tipuri:
1.2.3.1 Relatii pasive – ce nu modifica caracteristicile entitatilor.
1.2.3.2 Relatii active – ce modifica caracteristicile entitatilor (si respectiv entitatile insasi) – relatiile active se mai numesc si procese.

1.2.4.   Cunoaşterea este un tip de relaţie particulară între subiectul cunoaşterii şi obiectul cunoaşterii.
1.2.4.1 Cunoasterea este un proces (relatie activa) (Cunoasterea modifica lumea) si aduce subiectul cunoasterii intr-o anumita stare mentala.  
1.2.4.2 dar si o relatie pasiva.

2.         Obiectele lumii pot fi cunoscute. (Daca nu ar putea fi cunoscute nu ar apartine lumii – conform 1.)
2.1.      Opiniile despre lume devin opinii despre obiectele lumii (despre entităţi, despre relaţii sau procese).
2.1.1.   Opiniile sunt caracteristici/proprietăţi ale obiectelor.

2.2.      Prin intermediul cunoaşterii, subiectul cunoaşterii este relaţionat cu opinia despre obiectul cunoaşterii şi prin aceasta cu însuşi obiectul cunoaşterii.

Niciun comentariu: