sâmbătă, 17 august 2013

Fragmente jurnal XXX - Big-Bang

Fiecare om este rezultatul unui mic Big-Bang. Each man is the result of a small Big-Bang. Chaque homme est le résultat d'un petit Big Bang. Jeder Mensch ist das Ergebnis einer kleinen Big-Bang.

Niciun comentariu: