duminică, 26 aprilie 2009

(CCLXVI)

În ochii Lui nici biciul, nici hula şi nici spinii,
Nici treptele Golgotei cu paisprezece maci,
N-au înecat cu rouă seminţele luminii,
Cum a făcut-o poate trădarea celor dragi...
Şi tu abjuri Iubirea: te-ncearcă îndoiala
Lui Simion şi Iuda te vinde pentru bani;
Dau buzna înăuntru hienele şi boala;
Şi mă alungi tăcută la treize’ş’trei de ani.
Prin sufletu-mi de smirnă, ca un piron, cuvântul
Mi-l trec de-acum; sunt singur, molatic şi nebun;
Sub talpa ta iubito mi-am pregătit mormântul:
Îmbracă-mă în giulgiu şi iartă-mă de-ţi spun:
“Căinţa ta deşartă, perfidă şi târzie,
Nu-ţi va deschide cerul şi n-o să mă învie”.

24 IV 2009

Niciun comentariu: